SMS-lån uten sikkerhet

Når du tar opp lån forplikter du deg til å tilbakebetale lånt beløp inkludert renter. Dette forutsetter at du har en inntekt til å betjene lånet over tid. Har du fast jobb er det stor sannsynlighet for at du skal klare dette. Har du en usikker jobbsituasjon eller helseproblemer tar du en større risiko.

SMS-lån i Norge

SMS-lån var et lån hvor du fikk tilbud om lån direkte på mobilen. Tilbydere sendte ut en SMS med tilbud om lån, og du søkte ved å svare med et kodeord. Dette kostet minimalt med tid og penger, men lånet ble dyrt. Tilbyderne innvilget lånet uten å gjennomføre en kredittsjekk. Slik kunne personer med dårlig råd eller betalingsanmerkninger få innvilget lån.

En av grunnene til at SMS-lån ikke lenger er tilgjengelig i Norge er innstramninger av markedsføringen av lån. Det er ikke lov å reklamere for lån, med unntak av lån til refinansiering. Praksisen rundt utlån har også blitt strammet inn.

Banker har ikke lov til å innvilge lån uten å gjennomføre kredittsjekk. Har du pågående inkasso eller betalingsanmerkning vil heller ikke bankene kunne innvilge lån uten ekstra sikkerhet.

Alternative lån

SMS-lån benyttes fortsatt som begrep om ulike usikrede lån, herunder smålån og mikrolån. Dette er begge former for usikre lån som har en lavere låneramme enn et tradisjonelt forbrukslån.

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år
 • Effektiv rente fra 20 % og oppover
 • Lånebeløp dikterer nedbetalingstiden

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 12 måneder
 • Effektiv rente mellom 100 og 300 %

Forbrukslån

 • Lån opptil 600 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år
 • Effektiv rente fra 7 % og oppover
 • Gjennomsnittsrente på 13 %

Kredittkort

 • Låneramme mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Gjennomsnittsrente på 15 %
 • Fleksibel betalingsmetode
 • Bonuser og rabatter
 • Rentefri periode på opptil 60 dager

Risiko ved SMS-lån

Risikoen ved å ta opp et lån avhenger av hvilket type lån du søker om. Mikrolån og smålån, som tok over markedet etter forbudet mot SMS-lån, har som kjent effektiv rente. Hvor høy renten blir avhenger av nominell rente, gebyrer og nedbetalingstiden. Kortere fordeling av renter og gebyrer øker den effektive renten.

Når du søker om lån er det viktig å ikke søke om mer enn du kan tilbakebetale. Pass også på å ikke godta høyere månedsbeløp enn du kan håndtere. Det er bedre å velge et lavere beløp og heller betale inn ekstra om du kan. Alt du betaler inn over avtalt beløp går direkte til nedbetaling av avdrag, og reduserer din totale gjeld og nedbetalingstid.

En annen risiko ved lån er renteøkning. Lån uten sikkerhet blir sjeldnere påvirket av endringer i styringsrenten. Går renten opp vil ikke lånerenten påvirkes betydelig. Dette gjelder også hvis renten går ned. Det gir forutsigbarhet knyttet til renten, men du kan likevel ende opp med å betale for høye renter sammenlignet med konkurrentene.

Lang nedbetalingstid og betaling av minstebeløp er også en risiko. Dette gjelder spesielt om du skal nedbetale et kredittkort. Hvis du kun betaler minstebeløpet hver måned tar det deg opptil 5 år å nedbetale lånet. Dette gjelder uavhengig av om du skal tilbakebetale 5 000 eller 20 000 kroner. Betaler du minstebeløpet hver måned vil også det totale beløpet bli høyere.

Vurdering og valg av lånetilbud

Sjekk alltid ulike tilbydere før du søker og inngår avtale om lån. Dette kan du enkelt gjøre gjennom en låneportal eller ved å søke gjennom en lånemegler. På den måten sikrer du deg et konkurransedyktig lånetilbud.

Når du skal vurdere lånetilbud er det flere faktorer du må se på. Lånebeløpet og den totale lånesummen er av betydning når du skal velge lånetype. Kort nedbetalingstid gir høyere effektiv rente, så ikke heng deg opp i denne. Nominell rente er like viktig å holde et øye med. Selv om kortere nedbetaling gir høyere rente vil du se at det totale beløpet blir lavere.

Hvis du ikke ønsker å forplikte deg til en låneavtale over tid kan et kredittkort være et annet alternativ. Det er færre faktorer å ta hensyn til med kredittkort, da du ikke starter tilbakebetalingen før du benytter kortet. Du kan søke om en ramme som passer din økonomi og mulighet for nedbetaling. Det beste med kredittkort er at det har en rentefri periode. Så hvis du har en ramme du kan tilbakebetale neste måned blir ikke bruken av kreditt dyrere enn vanlig debetkort.

Oppsummering av risiko ved SMS-lån

Siden SMS-lån fremdeles brukes som begrep i markedsføringen av smålån og mikrolån snakker vi om risiko knyttet til blant annet høye renter og lang nedbetalingstid. Slike lån øker fort i pris, spesielt om du kun betaler minstebeløpet hver måned. Risikoen ved kredittkort er lik. Ved å alltid betale minstebeløpet etter avtalen øker de totale kostnadene. Hvis du betaler minstebeløpet hver måned for så å benytte kortet igjen neste måned kan du også ende opp med å nedbetale gjelden i det uendelige.