Søk billigste forbrukslån uten sikkerhet

Å låne penger i dag er vesentlig enklere og mer tilgjengelig enn det tidligere har vært. I dag kan du søke om lån direkte fra din egen stue og du kan søke i flere banker samtidig. Forbrukslån er et lån som ikke stiller krav om sikkerhet og gir deg som lånekunde økt økonomisk frihet til selv å disponere midlene du låner. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om hva et forbrukslån er. Du vil også få råd om hvordan du kan få det lånet med de beste betingelsene og laveste renten.

Hva er et forbrukslån?

Når du skal søke lån i banken er dette ofte forbundet med et krav om sikkerhet for lånet. Dette kan dreie seg om sikkerhet i for eksempel bil eller hytte. Dersom du, av en eller annen grunn, skulle misligholde lånet ditt, vil banken ta pant i sikkerheten du har stilt. Dette har gjort at mange bankkunder ikke har kunnet søke om lån tidligere. Med et forbrukslån er det annerledes, da forbrukslån ikke krever sikkerhet.

Et forbrukslån tilbyr deg som lånekunde en økonomisk frihet til selv å disponere midlene til det du ønsker. Dette gjør forbrukslån til et svært anvendelig lån og midlene kan du for eksempel bruke til å:

  • pusse opp bolig, enten hovedboligen eller fritidsboligen
  • dekke plutselige og store utgifter som ikke lar vente på seg
  • reise eller ekstra tilskudd til ferie
  • refinansiere annen gjeld, som for eksempel smålån og kredittkort
  • kjøpe hvitevarer, møbler eller annet inventar til hjemmet

Hvor mye kan du låne?

Selv om et forbrukslån muliggjør prosjekter du behøver finansiering til, er det viktig å merke seg at kredittrammen for et forbrukslån er maksimalt 600 000 kroner. Du vil heller ikke kunne låne mer enn fem ganger din årsinntekt. Dette betyr at gjeldsgraden din ikke kan overgå denne summen. Når du søker om et forbrukslån blir kredittrammen din bestemt ut ifra gjeldsgraden du har. Om denne er lavere enn maksimal kredittramme, vil du ikke få innvilget lånet. I tillegg skal økonomien din tåle en 5% rente, noe som kan påvirke hvor stor betjeningsevne du og din økonomi har.

Hva koster et forbrukslån?

Når du skal beregne hva et forbrukslån koster er det flere faktorer som spiller inn. Et forbrukslån er vesentlig dyrere enn andre lån på markedet grunnet forhøyet rentesats. Når du skal se på totalprisen for et forbrukslån kommer du gjerne over to begreper: nominell og effektiv rente. Den nominelle renten for et forbrukslån er en rentesats som banken har satt for lånet, i prosent. Denne inkluderer ikke etableringsgebyr, termingebyr eller andre omkostninger. Dersom du skal se den reelle kostnaden til lånet du søker om, må du se på den effektive renten for lånet. Denne ligger normalt mellom 5%-25% og inkluderer alle omkostninger knyttet til lånet.

En annen faktor som også påvirker lånets kostnad er valgt nedbetalingstid. Et forbrukslån er ment som et alternativ til deg som behøver finansiering over en kortere periode. Dette innebærer at du kan maksimalt bruke fem år på å betale ned et forbrukslån.

Det er imidlertid viktig at du husker på at nedbetalingstiden påvirker hvor mye lånet vil koste. Rask nedbetalingstid gjør at de månedlige avdragene er høye, rentene vil også være høyere, men det blir totalt rimeligere enn ved lengre nedbetalingstid. Lang nedbetalingstid har sine fordeler i at de månedlige lånekostnadene blir lavere, noe som gir mer rom i økonomien. Lånet blir derimot dyrere totalt sett.

Tips: Se også Lånutensikkerhetguide.no og Ferratum.

Krav til deg som vil søke om lån

Når du skal søke om et forbrukslån er det noen minimumskrav du må tilfredsstille for at banken skal kunne gjøre en god vurdering av deg og din økonomi. Du må for det første være fylt minimum 18 år for å søke om lån i Norge. Dette gjelder også forbrukslån.

Her er det imidlertid viktig å nevne at de fleste banker likevel krever at du er 20-25 år for å søke om lån. Du må enten være norsk statsborger, eller være fast bosatt i Norge. Videre må du også være registrert med fast inntekt, dette kan være fra lønnet arbeid eller trygd. Inntektskravet varierer, men ligger som regel mellom 100 000 kroner og 250 000 kroner. Du kan ikke være registrert med betalingsanmerkninger når du skal søke om lån uten sikkerhet.

Banken behandler alle lånesøknader individuelt og baserer sin vurdering på en kredittsjekk der de mottar informasjon om deg fra offentlige gjeldsregister og skatteetaten. Når banken har denne informasjonen kalkulerer den ut en kredittscore. Dersom denne er høy, vil banken kunne innvilge lån med lavere rente enn dersom scoren er lav. Høy score gir banken signal om at du utgjør en mindre risiko for lånet enn ved en lav score.

Hvordan finne den banken som gir lavest lån?

Når du skal ta opp et forbrukslån som du vet er dyrere enn andre lån, er det av interesse å finne frem til det lånet som gir best betingelser og lavest rente. Det kan du spare mye penger på. For at du skal kunne finne frem til denne banken, er det viktig at du vet hva som påvirker renten og kostnaden knyttet til et forbrukslån.

En lånekalkulator gir oversikt over totalkostnader

Når du skal låne penger er det fort at man låner mer penger enn man har behov for. Ofte kan man også låne mer penger enn det man er komfortabel med. Derfor kan en lånekalkulator være nyttig når du ønsker å se på hva som er reellt for deg å låne. En lånekalkulator kalkulerer de månedlige utgiftene knyttet til et forbrukslån og den totale kostnaden basert på opplysninger du gir. For at lånekalkulatoren skal kunne gi deg et godt bilde av hva du kan låne og hvor mye det koster, må du legge inn:

  • Ønsket lånebeløp
  • Estimert rentesats
  • Ønsket nedbetalingstid
  • Etableringsgebyr og termingebyr

Sammenlign tilbud og la bankene konkurrere om deg

Det finnes mange banker på markedet, og dette kan du snu til din fordel. Bruker du en lånemegler, vil denne sende ut søknaden din til mange banker samtidig. Når bankene mottar søknaden din, vil de konkurrere om å få deg som kunde. Måten de konkurrerer på er å kjempe om å gi deg det beste tilbudet. Det beste tilbudet er ofte det med lavest rente. Når du vet hva du kan låne og hvor mye din økonomi kan betjene, er det enklere å finne frem til rett lånetilbud. Da kan du velge å sammenligne lånetilbudene fra bankene slik at du vet at det tilbudet du har valgt, er det beste for deg.

Velg rett bank

Tidligere var det slik at dersom du skulle søke lån i banken, var det gjerne vanlig at man brukte den banken man allerede hadde et etablert kundeforhold til. I dagens samfunn og med det markedet som er i dag, vil det være lurere å sjekke bankenes tilbud først. På denne måten sikrer du deg det beste tilbudet – det behøver nemlig ikke ligge hos din hverdagsbank.

Til slutt, når du skal søke om forbrukslån, er det viktig at du tar deg god tid når du skal bestemme deg for tilbud. Dette er viktig slik at du sikrer deg et lån og en avtale du kan stå inne for. Det er ikke et krav om at du må bestemme deg raskt, og skulle du ombestemme deg er det i tillegg lov å ombestemme seg.